HTML Sample:

00000000 4D5A 9000 0300 0000 0400 0000 FFFF 0000 B800 0000 MZ..................
00000014 0000 0000 4000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....@...............
00000028 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
0000003C 8000 0000 0E1F BA0E 00B4 09CD 21B8 014C CD21 5468 ............!..L.!Th
00000050 6973 2070 726F 6772 616D 2072 6571 7569 6573 204D is program requies M
00000064 6963 726F 736F 6674 2057 696E 646F 7773 2E0D 0D0A icrosoft Windows....
00000078 2400 0000 0000 0000 5045 0000 4C01 0600 448F D532 $.......PE..L...D..2
0000008C 0000 0000 0000 0000 E000 0E01 0B01 030A 0036 0100 .................6..
000000A0 0002 0100 0000 0000 D038 0000 0010 0000 0050 0100 .........8.......P..
000000B4 0000 4000 0010 0000 0002 0000 0400 0000 0000 0000 ..@.................
000000C8 0400 0000 0000 0000 0070 0200 0004 0000 0000 0000 .........p..........
000000DC 0200 0000 4002 0100 0010 0000 0010 0000 0010 0000 ....@...............
000000F0 0000 0000 1000 0000 F08E 0100 3100 0000 00F0 0100 ............1.......
00000104 B400 0000 0010 0200 601D 0000 0000 0000 0000 0000 ........`...........
00000118 0000 0000 0000 0000 0030 0200 141C 0000 0000 0000 .........0..........
0000012C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................

RTF Sample:


Text Sample:

00000000 4D5A 9000 0300 0000 0400 0000FFFF 0000 MZ..............
00000010 B800 0000 0000 0000 4000 0000 0000 0000 ........@.......
00000020 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................
00000030 0000 0000 0000 0000 0000 0000 8000 0000 ................
00000040 0E1F BA0E 00B4 09CD 21B8 014C CD21 5468 ........!..L.!Th
00000050 6973 2070 726F 6772 616D 2072 6571 7569 is program requi
00000060 6573 204D 6963 726F 736F 6674 2057 696E es Microsoft Win
00000070 646F 7773 2E0D 0D0A 2400 0000 0000 0000 dows....$.......
00000080 5045 0000 4C01 0600 448F D532 0000 0000 PE..L...D..2....
00000090 0000 0000 E000 0E01 0B01 030A 0036 0100 .............6..
000000A0 0002 0100 0000 0000 D038 0000 0010 0000 .........8......
000000B0 0050 0100 0000 4000 0010 0000 0002 0000 .P....@.........
000000C0 0400 0000 0000 0000 0400 0000 0000 0000 ................
000000D0 0070 0200 0004 0000 0000 0000 0200 0000 .p..............

C Source Example:


// Generated by BreakPoint Software's Hex Workshop v4.20
//  http://www.hexworkshop.com
//  http://www.bpsoft.com
//
// Source File: binary.bin
//     Time: 12/28/2003 5:55 PM
// Orig. Offset: 0 / 0x00000000
//    Length: 224 / 0x000000E0 (bytes)
unsigned char rawData[224] =
{
  0x4D, 0x5A, 0x90, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 
  0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00, 0xB8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
  0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
  0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0E, 0x1F, 0xBA, 0x0E, 0x00, 0xB4, 0x09, 0xCD, 
  0x21, 0xB8, 0x01, 0x4C, 0xCD, 0x21, 0x54, 0x68, 0x69, 0x73, 0x20, 0x70, 
  0x72, 0x6F, 0x67, 0x72, 0x61, 0x6D, 0x20, 0x72, 0x65, 0x71, 0x75, 0x69, 
  0x65, 0x73, 0x20, 0x4D, 0x69, 0x63, 0x72, 0x6F, 0x73, 0x6F, 0x66, 0x74, 
  0x20, 0x57, 0x69, 0x6E, 0x64, 0x6F, 0x77, 0x73, 0x2E, 0x0D, 0x0D, 0x0A, 
  0x24, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x50, 0x45, 0x00, 0x00, 
  0x4C, 0x01, 0x06, 0x00, 0x44, 0x8F, 0xD5, 0x32, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x00, 0x0E, 0x01, 0x0B, 0x01, 0x03, 0x0A, 
  0x00, 0x36, 0x01, 0x00, 0x00, 0x02, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
  0xD0, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x50, 0x01, 0x00, 
  0x00, 0x00, 0x40, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 
  0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x70, 0x02, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 
} ;

Java Source Example:


// Generated by BreakPoint Software's Hex Workshop v4.20
//  http://www.hexworkshop.com
//  http://www.bpsoft.com
//
// Source File: binary.bin
//     Time: 12/28/2003 5:55 PM
// Orig. Offset: 0 / 0x00000000
//    Length: 224 / 0x000000E0 (bytes)
byte rawData[] =
{
  0x4D, 0x5A, 0x90, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 
  0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00, 0xB8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
  0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
  0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0E, 0x1F, 0xBA, 0x0E, 0x00, 0xB4, 0x09, 0xCD, 
  0x21, 0xB8, 0x01, 0x4C, 0xCD, 0x21, 0x54, 0x68, 0x69, 0x73, 0x20, 0x70, 
  0x72, 0x6F, 0x67, 0x72, 0x61, 0x6D, 0x20, 0x72, 0x65, 0x71, 0x75, 0x69, 
  0x65, 0x73, 0x20, 0x4D, 0x69, 0x63, 0x72, 0x6F, 0x73, 0x6F, 0x66, 0x74, 
  0x20, 0x57, 0x69, 0x6E, 0x64, 0x6F, 0x77, 0x73, 0x2E, 0x0D, 0x0D, 0x0A, 
  0x24, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x50, 0x45, 0x00, 0x00, 
  0x4C, 0x01, 0x06, 0x00, 0x44, 0x8F, 0xD5, 0x32, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x00, 0x0E, 0x01, 0x0B, 0x01, 0x03, 0x0A, 
  0x00, 0x36, 0x01, 0x00, 0x00, 0x02, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
  0xD0, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x50, 0x01, 0x00, 
  0x00, 0x00, 0x40, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 
  0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x70, 0x02, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 
} ;

Intel Hex Code Example:


:020000040000FA
:140000004D5A90000300000004000000FFFF0000B8000000F8
:14001400000000004000000000000000000000000000000098
:140028000000000000000000000000000000000000000000C4
:14003C00800000000E1FBA0E00B409CD21B8014CCD215468E1
:1400500069732070726F6772616D2072657175696573204D1D
:140064006963726F736F66742057696E646F77732E0D0D0AC2
:140078002400000000000000504500004C010600448FD5328E
:14008C000000000000000000E0000E010B01030A0036010021
:1400A0000002010000000000D03800000010000000500100E0
:1400B4000000400000100000000200000400000000000000E2
:1400C8000400000000000000007002000004000000000000AA
:0400DC00020000001E
:00000001FF

Motorola S-Records Sample:


S00600004844521B
S319000000004D5A90000300000004000000FFFF0000B8000000F2
S31900000014000000004000000000000000000000000000000092
S319000000280000000000000000000000000000000000000000BE
S3190000003C800000000E1FBA0E00B409CD21B8014CCD215468DB
S3190000005069732070726F6772616D2072657175696573204D17
S319000000646963726F736F66742057696E646F77732E0D0D0ABC
S319000000782400000000000000504500004C010600448FD53288
S3190000008C0000000000000000E0000E010B01030A003601001B
S319000000A00002010000000000D03800000010000000500100DA
S319000000B40000400000100000000200000400000000000000DC
S319000000C80400000000000000007002000004000000000000A4
S309000000DC0200000018
S70500000000FA

Base64 Sample:


TVqQAAMAAAAEAAAA//8AALgAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAgAAAAA4fug4AtAnNIbgBTM0hVGhpcyBwcm9ncmFtIHJlcXVpZXMgTWljcm9zb2Z0
IFdpbmRvd3MuDQ0KJAAAAAAAAABQRQAATAEGAESP1TIAAAAAAAAAAOAADgELAQMKADYBAAAC
AQAAAAAA0DgAAAAQAAAAUAEAAABAAAAQAAAAAgAABAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAABwAgAABAAA
AAAAAAIAAAA=

UUEncoding Sample:


begin 666 binary.bin
M35J0 ,  $  __\ +@     0              
M          @   X?N@X M G-(;@!3,TA5&AI<R!P<F]G<F%M
M(')E<75I97,@36EC<F]S;V9T(%=I;F1O=W,N#0T*)     !010 3 $&
M $2/U3(     . #@$+ 0,* #8!  " 0   T#@  0  4 $ 
L !  0   @ !     $     !P @ !     (   
end

Hex String Sample:


4D5A9000 03000000 04000000 FFFF0000 
B8000000 00000000 40000000 00000000 
00000000 00000000 00000000 00000000 
00000000 00000000 00000000 80000000 
0E1FBA0E 00B409CD 21B8014C CD215468 
69732070 726F6772 616D2072 65717569 
6573204D 6963726F 736F6674 2057696E 
646F7773 2E0D0D0A 24000000 00000000 
50450000 4C010600 448FD532 00000000 
00000000 E0000E01 0B01030A 00360100 
00020100 00000000 D0380000 00100000 
00500100 00004000 00100000 00020000 
04000000 00000000 04000000 00000000 
00700200 00040000 00000000 02000000